Medziplanetárne strely Range


Medziplanetárne strely Range
svojbytný (Sústava):
Impulzný Pohon (plochý):
Reach:
Range:

Impulzný Pohon (plochý)
svojbytný (Sústava):
štít (Sústava):
Impulzný Pohon (plochý):
Flight Time: