Διαπλανητικοί Πύραυλοι Range


Διαπλανητικοί Πύραυλοι Range
Προέλευση (Σύστημα):
Ωστική Προώθηση (επίπεδο):
Reach:
Range:

Ωστική Προώθηση (επίπεδο)
Προέλευση (Σύστημα):
Στόχος (Σύστημα):
Ωστική Προώθηση (επίπεδο):
Flight Time: