Flight Time Calculator


Start
Destination
Speed
Distance 5
Stálosť zvyšný (one way) -
Fuel Consumption -
Spaľovanie Pohon
Impulzný Pohon
Hyperpriestorový Pohon

Plytko Cantidad Storage capacity Speed
Malý transportér 0 5.000
Velký transportér 0 7.500
Ľahký stíhač 0 12.500
Ťažký stíhač 0 10.000
Križník 0 15.000
Bojová loď 0 10.000
Kolonizačná loď 0 2.500
Recyklačná loď 0 2.000
špionáža sonda 0 100.000.000
Bombardér 0 4.000
Torpédoborec 0 5.000
Hviezda smrti 0 100
Bojovni križnik 0 10.000
Totálny 0 0 -