Cost Calculator


Calculation Method
Robotfabrik Nanofabrik Skeppsvarv Forskningslabb

Byggnader Forskning Flotta
Försvar
Byggnader nivå Återstående tid Metall Kristall Deuterium Energi Poäng *
Metalllgruva
Kristallgruva
Deuteriumplattform
Solkraftverk
Fusionskraftverk
Robotfabrik
Nanofabrik
Skeppsvarv
Metalllager
Kristallager
Deuteriumtank
Forskningslabb
Terraformare
Missilsilo
Forskning
Månbas
Radarstation
Månportal
Escondite blindado metal
Escondite subterráneo cristal
Escondite marítimo deuterio
 Totalt

Återstående tid Metall Kristall Deuterium Energi Poäng*
Totalt


*Poäng=(Metall+Kristall+Deuterium)/1000