Cost Calculator


Calculation Method
Фабрика за роботи Фабрика за наноботи Корабостроителница Изследователска лаборатория

Сгради Проучване Флота
Защита
Сгради ниво Duration Метал Кристали Деутерий Енергия Точки *
Мина за метал
Мина за Крисал
Синтезатор за Деутериум
Соларен панел
Ядрен Реактор
Фабрика за роботи
Фабрика за наноботи
Корабостроителница
Склад за метал
Склад за кристали
Резервоар за деутерий
Изследователска лаборатория
Тераформер
Склад на съюза
Ракетен силоз
Лунна база
Фронтален сензор
Портал
Shielded Metal Den
Underground Crystal Den
Seabed Deuterium Den
 Общо

Duration Метал Кристали Деутерий Енергия Точки*
Общо


*Точки=(Метал+Кристали+Деутерий)/1000